29/6/12

Καλό καλοκαίρι!

Οι βαθμοί των εξετάσεων και τα απολυτήρια δόθηκαν την εβδομάδα 25-29 Ιουνίου.
Καλό καλοκαίρι!