14/5/12

Γ΄ Γυμνασίου - αναμνηστικές φωτογραφίες

Την Παρασκευή 11 Μαϊου βγάλαμε τις αναμνηστικές φωτογραφίες για τα δύο τμήματα της Γ' Γυμνασίου. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο Λύκειο! :)
Γ1
Γ2