27/3/12

Εκδήλωση: «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών για 3η συνεχή χρονιά οργανώνει τη δραστηριότητα «15νθήμερο γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών» με τον τίτλο: «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο».
Πρωταρχικός στόχος είναι να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά το Πανεπιστήμιο και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους για τη διεύρυνση των γνώσεών τους και την ευαισθητοποίησή τους στο χώρο της έρευνας. Ταυτόχρονα, στόχος αυτής της ενέργειας είναι η επαφή και η γνωστοποίηση του έργου και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματός στο κοινωνικό σύνολο.
Καλούν λοιπόν τα Σχολεία της Περιφέρειάς να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους στις Ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών από 26 Μαρτίου 2012 έως 6 Απριλίου 2012

13/3/12

Βαθμοί 2ου τριμήνου

Παρακαλούνται οι γονείς
να έρθουν να παραλάβουν τους ελέγχους προόδου των μαθητών,
την Παρασκευή 16 Μαρτίου στις 12.15 μ.μ.
Με την ευκαιρία αυτή, εκείνη την ώρα θα μιλήσουν στους γονείς
- ο Διευθυντής του Σχολείου Ανδρέας Λοτσάρης, και
- ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Παπαδόπουλος
με στόχο την επικοινωνία για θέματα του σχολείου και των μαθητών.

8/3/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Η Διεύθυνση του Γυμνασίου Αγίου Βασιλείου καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αυτοπροσώπως και όχι με τη χρήση ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου μέχρι της 9/3/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης με τα κάτωθι στοιχεία:

·     Ημερομηνία πραγματοποίησης εκδρομής: Τετάρτη 28/3/2012 και από ώρα 8.15-14.00.

·     Αριθμός συμμετεχόντων: Προβλέπεται να συμμετάσχουν 45 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.

·     Προορισμός: ΕΒΟ-Αίγιο.

·     Μεταφορά: Μαζί με την προσφορά να μας αποσταλεί:

α) φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας

β) φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας και

γ) δελτίο ελέγχου από το ΚΤΕΟ

Σας ενημερώνουμε, για την αποφυγή κάθε παρεξήγησης, ότι, πριν την αναχώρηση¸ θα ζητηθεί από την Τροχαία να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.

·     Ασφάλεια εκδρομής: Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ασφάλειας αστικής επαγγελματικής ευθύνης και η ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών που καλύπτει έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.

Στην προσφορά είναι απαραίτητη η αναγραφή του συνολικού κόστους της εκδρομής και η ανά μαθητή επιβάρυνση ξεχωριστά.
Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο Διευθυντής

 Ανδρέας  Λοτσάρης

Eκδήλωση Games Expo 2012 στην Πάτρα

To ΙΕΕΕ Computer Society Student Chapter και το Φοιτητικό Παράρτημα της ΙΕΕΕ του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν το πρώτο Games Expo στην πόλη της Πάτρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια φοιτητική, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία.

Στόχος του Games Expo είναι να προβιβάσει το gaming στην Ελλάδα, και να φέρει μικρούς και μεγάλους σε επαφή με τις εγχώριες, και όχι μόνο, εξελίξεις που συμβαίνουν στον χώρο.
Το Patras Games Expo απευθύνεται στο ευρύ κοινό, και ειδικά σε νέους και φοιτητές που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να ζήσουν από πρώτο χέρι ό,τι αφορά το gaming στην Ελλάδα. Θα απαρτίζεται από μία σειρά ομιλιών από ερευνητές, προγραμματιστές, αλλά και Ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα δοκιμών demo παιχνιδιών και συστημάτων, μεταξύ άλλων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012.
Η είσοδος είναι ελεύθερη